Certyfikaty

Szkolenie montażowe WIKĘD 2019
Szkolenie handlowo-montażowe MEDOS 2018
Szkolenie licencyjne NICE 2018
Szkolenie asortymentowo-handlowe ANWIS 2018
Szkolenie produktowo-techniczne FAAC 2017